@yusufortimur
       📚❄️ARÜ | Sağlık Yönetimi❄️📚         🌆 İstanbul | 🏡 Siirt | 🎂 11 Ağustos | 📷🌳💻🕵🏼‍♂️