@YetimYoksulDER
Yetim yoksul ailelere yardımcı olan, Yurtdışında Adak, Akika kurban, Su Kuyusu, Ekmek, Kur'an,Yemek, Erzak dağıtımı yapan resmi yardım derneği