@vitamintadinda
Halil Vedat Fıratlı İlkokulu 1-C Sınıfı