@serdardik
Öğretim Görevlisi Muş Alparslan Üniversitesi/TBMYO/Tasarım Bölümü