@Romantikkral
Bilişim teknolojileri uzmanı #romantikkral Zafer