@objective
IT Yöneticisi. “Öğrenme ve başarmanın önündeki en büyük engel insanın kendisidir. Engeller, “ama”