@mstfa_kara
89 Bartın doğumlu... Yerel Yönetimler ve IHL mezunu Siyasetçi... Reklam ve Promosyon ajansı... İyiliksever...