@Holistikgelisim
Eğitmen Aile Dizim Uygulayıcısı Bilişsel Davranış Terapisi Aktarım odaklı Terapi EMDR Kum Terapisi Tekamül Danışmanlığı