@frhtaydemirr
Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık...