@drhikmet
Dr. Öğretim Üyesi Hikmet MARAŞLI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü