@dinazormedia
Samimi bi' dinazor ve sosyal medya danışmanı