@cosmicparticles
Bilim, vazgeçilemeyecek ve arka plana atılamayacak kadar değerlidir. Bilim insanları ve toplum arasındaki köprüyü kurmak için çalışıyoruz.