@coachvusal
"Bəziləri bunun olmasını istəyir, bəziləri də olmasını arzular, amma sən bacardın" 🙌 Sağlam həyat tərzi yolunda ilk addımını təbrik edirəm.