@canozturk
Can Öztürk Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı Kimya Mühendisi Reha Cosmetic Yön.Kur.Üyesi