@bizdenadamolmaz
Kendilerine özgü bir hayat biçimi ortaya koymaya çaba gösteren 3 kafadar arkadaşın girişimiyle oluşturulmuştur.