@Ahmet_Ugus
İşte öyle hiç bir şey tesadüf Değildir.