@agdyalovauniversite
İSTERSENİZ BU DÜZENİ EL BİRLİĞİYLE DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ.