@GSF_Ankara_il_temsilciligi
İç işleri bakanlığına bagli sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünün 80-007-058 kütük numarası ile kurulan Güç sporları Federasyonu