@Edebimetinler
Türk Edebiyatın' da Ulusal Alagoriyi oluşturmak ve Yazarlık yolunda yol alan bir Edebiyat yolcusu.